В ИС на НАПОО можете да направите справка за ЦПО, лицензирани по конкретни професии и специалности, данни за контакт и предлагани курсове
ВАЖНО


В информационната система на НАПОО можете да направите справка за:

ЦПО, които са лицензирани по конкретни професии и специалности, както и данни за контакт;

Предстоящи курсове, предлагани от лицензираните ЦПО.

ЦПО и ЦИПО са задължени да попълнят необходимите данни в информационната система на НАПОО 

 За потребителите на информационната система:

За работа с ИС на НАПОО се препоръчва да се използват уеб-браузъри  Mozilla Firefox или Google Chrome.

По въпроси, свързани с ИС, се свържете с експертите по лицензиране на телефонни номера 02 970 66 45,  02 970 66 49, 02 970 66 44,  02 970 66 48,  02 970 66 54

Въвеждане на потребителско име и парола: Натиснете връзката ВХОД по-горе. Изчакайте пренасочване към интерфейса на информационната система. (Помощ)


Актуално
26.03.2014
Обучение на работни групи за разработване на Държавни образователни изисквания


На 12 март 2014 г. в гр. Раднево експерти от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) проведоха обучение на работни групи за разработване на Държавни образователни изисквания (ДОИ) за...

12.03.2014
Заседание на Националната експертна група за координиране

Покана за заседание на Националната експертна група за координиране на въпросите, свързани с въвеждането на Системата за кредити в професионалното образование и обучение (ECVEТ)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

...
27.02.2014
Тематичен семинар, организиран от екипа на Европейската мрежа за трансфер на кредити в ПОО (ECVET)


В периода 12 - 14 февруари 2014 г. се проведе тематичен семинар, организиран от екипа на Европейската мрежа за трансфер на кредити в ПОО (ECVET) по заявка на Групата на ползвателите на ECVET. Семинарът е първи от серия...

26.02.2014
XIV пленарно заседание на Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (ELGPN)


В периода 18 – 20 февруари 2014 в Атина се проведе 14 пленарно заседание на Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (ELGPN) за обсъждане на  приоритетните области на действие на Мрежата в...


Връзка с нас:Телефон: ++359 2 971 20 70

e-mail: napoo@navet.government.bg


Административни услуги

Профил на купувача
25.02.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: "Осигуряване на информация и публичност" по проект BG051PO001-3.1.10-0001


Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 907/ 13.12.2013 г. на председателя на НАПОО, за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Осигуряване на информация и...

20.01.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: "Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект BG051PO001 - 3.1.10 - 0001“


Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 918/20.12.2013 г. на председателя на НАПОО, за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Доставка на консумативи във...