15 години Национална агенция за професионално образование и обучение
ВАЖНО


В информационната система на НАПОО можете да направите справка за:

ЦПО, които са лицензирани по конкретни професии и специалности, както и данни за контакт;

Предстоящи курсове, предлагани от лицензираните ЦПО.

ЦПО и ЦИПО са задължени да попълнят необходимите данни в информационната система на НАПОО 

 За потребителите на информационната система:

За работа с ИС на НАПОО се препоръчва да се използват уеб-браузъри  Mozilla Firefox или Google Chrome.

По въпроси, свързани с ИС, се свържете с експертите по лицензиране на телефонни номера 02 970 66 45,  02 970 66 44,  02 970 66 48,  02 970 66 54

Въвеждане на потребителско име и парола: Натиснете връзката ВХОД по-горе. Изчакайте пренасочване към интерфейса на информационната система. (Помощ)


Актуално
24.03.2015
15 години от създаването на НАПОО


На 24 март 2015 г. в Националния музей „Земята и хората“ Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) отбеляза 15 години от създаването си. Кръглата маса „НАПОО –традиция,...

23.03.2015
Съобщаване на административни актове


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение /ЦПО/, които не са получили уведомителни писма на посочения от тях адрес:...

17.03.2015
Обучения по енергийна ефективност за строителни специалисти


Втора работна среща и учебен семинар по проект BUILD UP Skills EnerPro

Място и дата на провеждане: София, Хотел "Хемус", зала "Преслав"-26 март 2015 година.

16.03.2015
НАПОО - 15 години традиция, партньорства, предизвикателства


През 2015 година Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) отбелязва 15 години от създаването си и функционирането като институция с ключово значение за модернизиране на системата на...

13.03.2015
Уменията за управление на кариерата и осигуряването на качество в професионалното ориентиране – все по-значими теми в Eвропа


Нова работна група се очаква да заработи към Европейската комисия, която  ще отговоря за ориентирането през целия живот.

Групата, в която ще бъдат представени всички страни-членки на Европейския съюз...

06.03.2015
Нови документи за ЦИПО!

От  09.03.2015 г. са в сила актуализирани документи за  лицензиране на ЦИПО и документи за осъществяване на последващ контрол на лицензираните ЦИПО  (приети на УС на НАПОО протокол 1/18.02.2015 г.)


...
13.02.2015
Споразумение за съвместна работа между НАПОО и Джуниър Ачийвмънт България


Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и Милена Стойчева, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България подписаха споразумение за съвместни дейности, насочени към подобряване на ефективността на...

12.02.2015
За ръководителите на ЦПО


Подаване на заявления за представяне на резултати по успешни проекти, изпълнявани от ЦПО.

Изтеглете »


05.02.2015
Работна среща по проект "H-Care"


На 28-29.01.2015 г. Националната агенция за професионално образование и обучение бе домакин на работна среща по проект "H-Care", финансиран по мярка: "Многостранни проекти за разработване на иновации –...

20.10.2014
Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство с НСИ


среща на председателите на НАПОО и НСИПредседателите на Националната агенция за професионално образование и...

15.12.2014
Четвъртата национална конференция на тема: "Европейски измерения в професионалното образование и обучение"


Екипът на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България провежда Четвъртата национална конференция на тема: "Европейски измерения в...

07.01.2015
Валидиране на професионални знания, умения и компетентности в ЦПО


От 1 януари 2015 г.  е в сила Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и...

15.01.2015
Сътрудничество с Министерството на здравеопазването


В духа на разширяване и задълбочаване на сътрудничеството с институциите и организациите, имащи отношение към професионалното образование и обучение в края на 2014 г., Националната агенция за професионално...

02.12.2014
НАПОО разширява участието си в международни проекти


От 01.09.2014 г. Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) стартира участието си по нов международен проект COACH@WORK, финансиран по програма „Erasmus+“, Ключова дейност 2 (КД 2)...

02.12.2014
Събития, организирани от Националната агенция за професионално образование и обучение през м. декември 2014 г.


1. 12.12.2014 г. -  Национален  ЕСVЕТ  семинар на тема: "Повишаване на качеството на процесите на валидиране чрез системата от кредити в ПОО (ЕСVЕТ)" -  София,  хотел  "Бест Уестърн Хотел...

27.11.2014
Валидиране на неформално и самостоятелно придобити знания и умения


От 1 януари 2015 г.  е в сила Наредбата за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Кои институции има право да извършват валидиране - професионални...

10.12.2014
За годишната информация на ЦПО


До ръководителите на ЦПО/ЦИПО

Напомняме ви, че срокът за подаване на годишната информация на ЦПО/ЦИПО за 2014 г. е 31.01.2015 г.

Във връзка с изискването на чл.81, ал.5 от Наредба 4 за...

10.12.2014
Формулиране на резултати от учене


На 19 и 20 ноември 2014 г. представители на НАПОО взеха участие в международен семинар, който се проведе в Корк, Ирландия, на територията на Технологичния институт (Cork Institute of Technology). Целта на събитието е да се обмени...

15.12.2014
Въвеждане на валидирането и кредитната система в ПОО


На 12 декември 2014 г. в София НАПОО и ЦРЧР организираха семинар с участието на директори и учители от професионални гимназии, представители на ЦПО, на социалните партньори за обсъждане на приетите вече нормативни...

11.09.2014
На 18 септември 2014 г. в Икономически университет – Варна (ИУ - Варна) ще се проведе ...


ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  В СЕКТОР ТУРИЗЪМ"

Конференцията е организирана от ИУ - Варна съвместно с Център за развитие на човешките ресурси. Тя ще представи...

01.10.2014
Семинар "Развитие на обучението чрез работа (дуално обучение) в България"


Резюме:

Със съдействието на проект "Подкрепа на ЕСФ за схема за чиракуване и стажуване" на Европейската комисия, чрез организацията "Ecorys", МТСП организира тридневен семинар на тема: "Развитие...

01.10.2014
Стартира нов международен проект "BUILD UP SKILLS ENERPRO", насочен към усъвършенстване на уменията, свързани с енергийната ефективност


На 10.09.2014 г. в гр.София се проведе първата работна среща на консорциума по проект "BUILD UP Skills EnerPro",последвана и от първата открита конференция по проекта.  Повече ...

...

07.10.2014
Относно конкурса за избор на външни експерти


С решение на УС на НАПОО са утвърдени външните експерти, които са подали документи и отговарят на посочените изисквания.

Списък с...

25.07.2014
Обнародвани са измененията в ЗПОО


С промените в Закона за професионално образование и обучение, обнародвани в ДВ бр. 61 от 21.07.2014 се регламентират:

· възможността  за валидиране на знания и умения усвоени извън обучаващите...

22.07.2014
Конкурс за длъжността "младши експерт” в дирекция "Професионална квалификация и лицензиране"


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-573/21.07.2014 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),обявява конкурс за длъжността...

16.07.2014
На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО в страната


Относно: Заявяване и закупуване на задължителна учебна документация от лицензираните центрове за професионално обучение

Писмо до директорите...

28.06.2014
Трета национална конференция на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet България


На 25 юни 2014 г. в хотел "Анел" , гр. София се  проведе третата национална конференция на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение на тема: "Европейски...

15.05.2014
ECVET-Обучение на социалните партньори


На 30 май 2014 година в Центъра  за развитие на човешките ресурси, ул. Граф Игнатиев 15, ет.1, НАПОО съвместно с ЦРЧР ще проведе семинар със социалнте партньори на тема Европейската кредитна система в ПОО (ЕСVЕТ) и...

16.06.2014
Кръгла маса: "Секторни квалификационни рамки и Европейската кредитна система в ПОО (ЕСVЕТ)"


На 20.06.2014 г.  Националната агенция за професионално образование и обучение съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси ще проведе Кръгла маса на тема: „Секторни квалификационни рамки и...

25.06.2014
Пресконференция на НАПОО


На 24.06.2014 г. от 10,00 ч. в хотел Анел НАПОО се проведе начална  пресконференция по проект "Надграждане на информационната система (ИС) на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и...

13.05.2014
До ръководителите на ЦПО във връзка със задължителната документация


Уважаеми ръководители на ЦПО,

Моля да попълните и представите в РИО на МОН заявка за задължителната документация, необходима за функционирането на ЦПО.

06.01.2015
Знак за качество за успешно реализиран проект


На годишната Валоризационна конференция на ЦРЧР, проведена на 16.12.2014 г., Националната агенция за професионално образование и обучение бе отличена със Знак за качество за успешно реализиран проект.18.11.2014
ВАЖНО! За кандидатите за обучение


Във връзка с получени напоследък в НАПОО сигнали за учебни центрове, които нямат лицензия, но предлагат професионално обучение, Ви обръщаме внимание, че само Центрове за професионално обучение, които...

25.08.2014
Конкурс за длъжността "главен експерт” в дирекция "Професионална квалификация и лицензиране"


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД- 109/19.08.2014 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),обявява конкурс за длъжността...

23.10.2014
Участие на НАПОО в среща-дискусия на тема: "Нови възможности за развитие в професионалната кариера"


среща аренаРезюме:

На 17.10.2014 г. се проведе среща-дискусия на тема "Нови възможности за развитие в...

01.08.2014
Конкурс за външни експерти


НАПОО обявява конкурс за външни експерти за участие в лицензионните процедури на центровете за професионално обучение  и центровете за информация и професионално ориентиране.

Кандидатите трябва да...

11.11.2014
Посещение на производствена база и учебен център на Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД


Днес членовете на Управителния съвет на НАПОО заедно със служители от агенцията посетиха производствената база и учебния център на Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД. Фирмата се установява в България през  1999г. и...


Връзка с нас:Телефон: ++359 2 971 20 70

e-mail: napoo@navet.government.bg


Административни услугиПрофил на купувача
24.02.2015 г.- Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана


НАПОО кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: „Изработка и доставка на рекламни материали” в рамките на проект BG051PO001-3.1.10-0001...

13.10.2014.-Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана


НАПОО кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за извършване на доставка с предмет: "Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на...

30.09.2014-НАПОО обявява процедура по реда на глава 8а от ЗОП чрез публичната покана за възлагане на обществена поръчка


НАПОО обявява процедура по реда на глава 8а от ЗОП чрез публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Печатна подготовка и печат на наръчници“. Настоящата поръчка се изпълнява,  в...

30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет


"Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови е-административни услуги, предоставяни чрез Интернет сайта на Национална агенция за професионално образование и обучение" в изпълнение на проект...

30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:


"Разработване и въвеждане на подобрена система за документооборот съвместима с Информационната система на Национална агенция за професионално образование и обучение" в изпълнение на проект...

24.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:


"РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ МОДУЛИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА...

28.05.2014 г.-Обществена поръчка с предмет:"Обучение за служители в центрове за професионално обучение" по седем обособени позиции:


ОП 1 За служителите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали

ОП 2 За служителите е в ЦПО в следните области: Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загара

ОП...

27.05.2014 г. - Обществена поръчка с предмет "Обучение за преподаватели в центрове за професионално обучение" по седем обособени позиции:


ОП 1 За преподавателите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали;

ОП 2 За преподавателите в ЦПО в следните области: Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загара;

...

25.02.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: "Осигуряване на информация и публичност" по проект BG051PO001-3.1.10-0001


Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 907/ 13.12.2013 г. на председателя на НАПОО, за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Осигуряване на информация и...

20.01.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: "Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект BG051PO001 - 3.1.10 - 0001“


Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 918/20.12.2013 г. на председателя на НАПОО, за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Доставка на консумативи във...